Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Έλληνες έφτιαξαν την αρχαιότερη ανθρώπινη κατασκεύη!
Στο προϊστορικό σπήλαιο της Θεόπετρας κοντά στην Καλαμπάκα στη Θεσσαλία, ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο τεχνικό έργο στον ελλαδικό χώρο και πιθανόν παγκοσμίως.
Ειδικότερα, πρόκειται για ανασκαφή, που εκτιμάται πως είναι μέσης ηλικίας 23.000 ετών.
Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε υπό τη διεύθυνση της Δρος Ν. Κυπαρίσση – Αποστολίκα,
Προϊσταμένης της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, στο σπήλαιο, όπου πραγματοποιούνται συστηματικές ανασκαφές τα τελευταία 25 χρόνια.
Η χρονολόγηση του τεχνητού λιθοσωρού – τείχους, που περιορίζει την είσοδο του σπηλαίου κατά τα 2/3 κι έγινε με η μέθοδο της Οπτικής Φωταύγειας, πιστοποιεί το έργο της κατασκευής του λιθοσωρού ως το αρχαιότερο μέχρι σήμερα γνωστό τεχνικό έργο στον Ελλαδικό χώρο και πιθανόν παγκοσμίως.
Η ηλικία συμπίπτει απόλυτα με την ψυχρότερη περίοδο της τελευταίας παγετώδους εποχής και υποδηλώνει ότι το έργο κατασκευάστηκε από τους παλαιολιθικούς οικιστές του σπηλαίου για να προστατευθούν από το τότε δριμύ ψύχος.
Η χρονολόγηση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Αρχαιομετρίας του κέντρου «Δημόκριτος» από την ερευνητική ομάδα των Ν. Ζαχαριά, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Δρ. Ι. Μπασιάκου, διευθυντή ερευνών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».
http://kalyterotera.blogspot.com/2010/03/blog-post_5809.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου