Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Το Βρετανικό Μουσείο δανείζει ένα από τα γλυπτά του Παρθενώνα στη Ρωσία

Το Βρετανικό Μουσείο δανείζει ένα από τα γλυπτά του Παρθενώνα στη Ρωσία