Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014

ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙΟι παραδόσεις τών άρχαίων Ελλήνων γιά τή γέννηση καί τήν καταγωγή τών Θεών τους βρίσκονται στό έπος του Ησιόδου «Θεογονία» , πού άποτελεϊται άπό 1.022 στίχους σέ δαχτυλικό έξάμετρο, όπως καί τά όμηρικά έπη. Κατά τόν ‘Ησίοδο, πρίν άπό κάθε άλλο, ήταν τό Χάος, έπειτα ή Γή μέ τά πλατιά στέρνα, αίώνιο καί άκλόνητο βάθρο τών όντων, καί ό Ερωτας, ό πιό ώραϊος άιτό τούς άθανάτους. Αύτός εύφραίνει μέ τή γλυκύτητά του θεούς καί άνθρώ πους.

 Τό Χάος, χωρίς καμιά βοήθεια, γέννησε τό ..........................
Ερεβος καί τή Νύχτα. Τό Ερεβος καί ή Νύχτα γέννησαν, μέ την σειρά τους, τόν Αίθέρα καί τήν Ημέρα. Η Γή, ή καθολική μητέρα καί τροφός όλων τών όντων, γέννησε πρώτα τόν Ούρανό, πού τήν κάλυψε άπό παντού μέ τόν έναστρο θόλο του. Η μητέρα Γή πήρε ώς σύζυγό της τό γιό της καί άπό τήν ένωσή τους δημιουργήθηκε ή πρώιη δυναστεία  τών Θεών. Από τό ζευγάρι μάνας καί γιού γεννήθηκαν πολλοί άπόγονοι.http://caffevaki.blogspot.gr/

 Πρώτα οί Τιτάνες, έξι αρσενικοί καί έξι θηλυκοί: ό Ωκεανός, ό Κοίος, ό Κρείος, ό Υπερίωνας, ό Ιαπετός, ο Κρόνος καί οι άδερφές τους: ή Τηθύα, ή Θεία, ή Θέμη, ή Μνημοσύνη, ή Φοίβη καί ή Ρέα. Αδερφοί τών τιτάνων ήταν σί τρεις κύκλωπες: ό Βρόντης, ό Στερόπης καί ό Αργης. Είχαν  μόνο έναν όφθαλμό, στή μέση τού μετώπου, καί προσωποποιούσαν ιή βροντή, τήν άστραπή καί τόν κεραυνό.
ττος καί ο  Γύγης. Είχαν έκατό χέρια καί πενήντα κεφάλια καί ή δύναμή τους ήταν τεράστια.

Αλλα τέκνα τής Γής καί τού Ούρανού ήταν οί τρεϊς έκατόγχειρες: ό Βριάρεος, ό Κό


Ο Ούρανός γεννούσε άδιάκοπα, άν καί γνώριζε, ότι θά τόν έκθρόνιζαν μιά μέρα τό παιδιά του. Γιά νά ξεφύγει τόν κίνδυνο, έξαφάνιζε τούς άπογόνους του, μόλις γεννιόνταν. Τούς έριχνε στά έγκατα τής γής.

Ενα βράδυ ό Ούρανός κατέβηκε νά πλαγιάσει μέ τή Γή. Ο Κρόνος παραφύλαγε καί μ’ ένα δρεπάνι έκοψε τό γεννητικό όργανο τού πατέρα του καί τό πέταξε στά κύματα τής Θάλασσας. Αύτή τό κράτησε άρκετό καιρό στούς κόρφους της. Αργότερα, άπό τό μόριο τού αθάνατου σώματος τού Ούρανού άναδύθηκε  αφρός καί άπό τόν άφρό αύτό γεννήθηκε ή παγκαλόμορφη Αφροδίτη. Από τίς σταγόνες τού αίματος τής πληγής γεννήθηκαν άργότερα οι  έρινύες, σί γίγαντες καί οί νύμφες.

.......................... O Ουρανός δεν πέθανε από το τραύμα του. Εξακολούθησε να ζει, άλλά έχασε την εξουσία του. τον διαδέχτηκε ο Κρόνος. Ο Ουρανός είπε στο γιο του, ότι και τον ίδιο θα τον εκθρόνιζε κάποιος απόγονος του. Ο Κρόνος πήρε γυναίκα την αδερφή του Ρέα και απόχτησε μαζί της πολλά παιδιά, πού, μόλις γεννιόνταν, τα κατάπινε.

Η Ρέα, με τις συμβουλές τής Γης και τού Ουρανού όταν ήταν έγκυος στο Δία, έφυγε και τον γέννησε στην Κρήτη, στο όρος Δίκτη. Επιστρέφοντας υποκρίθηκε, ότι γεννά πάλι. Στη συνέχεια, έδωσε στον Κρόνο μια πέτρα τυλιγμένη σε ύφασμα. .Ο Θεός την κατάπιε αμέσως νομίζοντας ότι καταπίνει το νεογέννητο. “Έτσι σώθηκε ο Δίας .Όταν μεγάλωσε ο Δίας, εκθρόνισε τον πατέρα του, τον Κρόνο, κι έγινε αυτός ο κυρίαρχος τού ‘Ολύμπου.http://caffevaki.blogspot.gr/

 Ο πονηρός Κρόνος, με τα τεχνάσματα τής Γης και νικημένος από τα χέρια και τα λόγια τού γιου του, ξανάφερε στη ζωή τα παιδιά του, πού είχε καταπιεί. .Ο Απολλόδωρος γράφει, ότι ό Δίας ζήτησε τη βοήθεια τής Μήτιδας, θυγατέρας τού Ωκεανού. Αύτή έδωσε στον Κρόνο ένα φάρμακο εμετικό και ξέρασε πρώτα την πέτρα και ύστερα τα παιδιά του. Τέκνα τού Κρόνου και τής Ρέας ήταν: ή ‘Εστία, ή Δήμητρα, ή ‘Ήρα, ο Άδης, ο Ποσειδώνας και ο Δίας .

Κυρίαρχος τώρα γίνεται ό Δίας, μετά την εκθρόνιση τού πατέρα του, τού Κρόνου. Ιδρύει την τρίτη και τελευταία δυναστεία των Θεών των ‘Ελλήνων, των Ολυμπίων. Οι παλιοί θεοί αμφισβητούσαν την εξουσία του στον “Όλυμπο. Για να αντιμετωπίσει την επίθεσή τους, απελευθέρωσε τούς τιτάνες από τα έγκατα τής γης, όπου τούς είχε ρίξει δεμένους ο πατέρας τους, ο Ουρανός. ‘Ωστόσο, οι τιτάνες, μόλις απελευθερώθηκαν, κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον των Ολυμπίων, πού δεν τούς ανέχονταν κυριάρχους τού ‘Ολύμπου.

 Έτσι, άρχισε ή Τιτανομαχία , πού κράτησε δέκα ολόκληρα χρόνια. ‘Ο αγώνας ήταν σκληρός και αδυσώπητος. ‘Ο Δίας, με τις συμβουλές τής Γης, απελευθέρωσε τούς τρεις κύκλωπες (Βρόντη, Στερόπη, Αργη) από τον Τάρταρο. Αυτοί, από ευγνωμοσύνη, χάρισαν στο Δία τη βροντή, την αστραπή και τον κεραυνό.http://caffevaki.blogspot.gr/

Η πλάστιγγα έκλινε τώρα προς το μέρος τού Δία. Για να κατανικήσει τελείως τούς τιτάνες, απελευθέρωσε από τα δεσμά τους τρεις άλλους γιους τού Ουρανού και τής Γης, τούς έκατόγχειρες. Η δύναμή τους ήταν τεράστια. Τριακόσιοι βράχοι εκσφενδονίζονταν ταυτόχρονα από τα ισχυρά χέρια τους και έπεφταν πάνω στους τιτάνες και τούς κάλυπταν σαν σκοτεινό σύννεφο. Στο τέλος ο Δίας θριάμβευσε. Νίκησε τούς Τιτάνες. Οι αθάνατοι Τιτάνες ηττημένοι ρίχτηκαν στον Τάρταρα, στα έγκατα τής γης. Εξαφανίστηκαν από τη σκηνή.

Ο Δίας δεν τελείωσε ακόμα τούς αγώνες, για να στεριώσει τη δυναστεία του στον “Όλυμπο. Καινούριες μάχες άρχισε εναντίον των γιγάντων, ή Γιγαντομαχία , ή όποία δεν αναφέρεται από τον Ησίοδο. Οι γίγαντες είχαν γεννηθεί από τις σταγόνες τού αίματος, πού έπεσαν από την πληγή τού Ουρανού, όταν τον ακρωτηρίασε ο Κρόνος. Ήταν τερατώδεις θνητοί και οπλισμένοι με αστραφτερά όπλα.

 Η μάχη των Ολυμπίων Θεών και γιγάντων έγινε στη Χαλκιδική. Στην πρώτη γραμμή μάχονται εναντίον των γιγάντων ο Δίας και ή ‘Αθηνά και παραπίσω ή ‘Ήρα, ο

.......................... Ο Ολύμπιοι επικρατούν. ‘Αφού αργότερα ο Δίας κατανίκησε και τον τελευταίο γίγαντα, τον Τυφωνέα (τον καταπλάκωσε κάτω από  το όρος Αίτνα), έγινε ο απόλυτος κύριος τού ‘Ολύμπου και ή δυναστεία του στέριωσε.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΑΡΝΙΔΗΣ
‘Απόλλωνας, ο “Ήφαιστος, ή Άρτεμη, ο Ποσειδώνας, ή ‘Αφροδίτη, ή ‘Εκάτη και οι μοίρες. Ο αγώνας είναι σκληρός και οι Ολύμπιοι δυσκολεύονται να κερδίσουν τη νίκη. Ζητούν τότε τη βοήθεια τού ‘Ηρακλή, πού ήταν ένας θνητός. Τελικά οι Γίγαντες χάνουν την μάχη. Η Γή άπελπίστηκε, γιατί χάνονταν τά παιδιά της. Συνωμότησε μέ τό γιό της Κρόνο, γιά νά έκδικηθεϊ τόν Ούρανό.
.. ΠΟΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΝΤΕΧΕΙΣ? Σου άρεσε??? Δείξτο στους φίλους σου
,................................................................... .........................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου