Πέμπτη 9 Αυγούστου 2012

Μέχρι καὶ τὸ ἐθνικὸ σύμβολο τῶν Τούρκων εἶναι ἑλληνικό!!

Ἡ Τούρκικη σημαία, καὶ τὸ ἀντίστοιχο "εθνικό σύμβολο" τῶν Τούρκων, προέρχεται από ένα σύμβολο τοῦ Βυζαντίου, τῆς αρχαιοελληνικής δηλαδή πόλης Βυζάντιον, ποὺ υπήρχε στὴν θέση τῆς Κωνσταντινούπολης....


Αυτό τὸ σήμα, ποὺ είναι πανάρχαιο καὶ απαντάται ὡς λατρευτικό σύμβολο τῆς θεάς Ἑκάβης, έγινε σύμβολο τῆς πόλης τοῦ Βυζαντίου όταν ὁ Φίλιππος, πατέρας τοῦ...

Μέγα Αλέξανδρου, προσπάθησε νὰ καταλάβει αυτή τὴν πόλη, καὶ μία νύχτα μὲ συννεφιά, έστειλε πολεμιστές (σὰν καταδρομική ἐπιχείρηση) νὰ περάσουν τὰ τείχη, γιὰ νὰ ἀλώσουν τὴν πόλη. Ξαφνικά, ἐμφανίστηκε τὸ φεγγάρι, οἱ εισβολείς έγιναν ἀντιληπτοί, καὶ αποκρούστηκε ἡ ἐπίθεση....

Από τότε, καὶ επειδή θεωρήθηκε ὡς θεϊκή βοήθεια πρὸς τὴν πόλη, έγινε σύμβολο τῆς πόλης τοῦ Βυζαντίου. Από εκεί έμεινε ὡς σύμβολο παραδοσιακά καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ βρήκε καὶ ὁ Μωάμεθ ὁ πορθητής (καὶ οἱ επόμενοι του), καὶ όπως χρησιμοποίησε τὰ πάντα ποὺ βρήκε από τὴ Βυζαντινή Αυτοκρατορία, γιὰ νὰ δώσει αυτοκρατορική χροιά στὴν πλιατσικολογικὴ Οθωμανική κατάκτηση, τὸ έκανε ένα σύμβολο τῆς Οθωμανικής κυριαρχίας, καὶ έτσι έμεινε ὡς....
μουσουλμανικό σύμβολο....

Ἡ παραπάνω φωτογραφία δείχνει κέρματα τῶν Βυζαντίων καὶ ἂν προσέξετε, τὸ γράφει: ΒΥΖΑΝΤΙΩΝ

Ἂν ξέραμε τὴν ἱστορία μας, τουλάχιστον δὲν θὰ ἀνεχόμασταν τὰ σημερινά ξεφτιλίκια... Θὰ είχαμε τὶς απαιτούμενες ἀπαντήσεις γιὰ όλες αυτές τὶς ἀθλιότητες ποῦ μᾶς σερβίρουν καθημερινά...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου