Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΑΝ ΚΑΥΣΙΜΟ...!!!VIDEO

Το Υδρογόνο παράγεται από την ηλεκτρογεννήτρια, με ηλεκτρόλυση του νερού, οδηγείται στην πολλαπλή εισαγωγής του κινητήρα εσωτερικής καύσης που κινεί την ηλεκτρογεννήτρια. Εκεί έχει...
αναμιχθεί με τον ατμοσφαιρικό αέρα, δηλαδή -κυρίως -άζωτο και οξυγόνο, όπότε αποτελεί το λεγόμενο «κροτούν αέριο». Λέγεται έτσι, από τον δυνατό κρότο έκρηξης που προκαλεί η καύση του, ακόμα και μικρών φυσαλίδων του. Μέσα στον θάλαμο καύσης καίγεται σαν καύσιμο, και με την έκρηξη που
προκαλεί, ωθεί τα έμβολα και παράγει κίνηση , όπως κάνει κάθε άλλο καύσιμο . Τα καυσαέρια είναι υδρατμοί που ψύχονται και έτσι υγροποιούνται. Έτσι ανακτάται το αρχικό νερό της ηλεκτρόλυσης, που είναι πάλι διαθέσημο, για νέα ηλεκτρόλυση. Ανακυκλώνεται στο βολτάμετρο (συσκευή ηλεκτρόλυσης), και ένας νέος κύκλος αρχίζει. Φαίνεται για αεικίνητο, μιας και ο ισχυρισμός είναι ότι η παραγόμενη ενέργεια φθάνει και περισσεύει από όση ξοδεύεται για την ηλεκτρόλυση.

Προσοχή στην καταβολή χρημάτων, για αγορά της αναφερόμενης συσκευής.

Κανείς, ποτέ, δεν είδε την αναφερόμενη κατωτέρω, συσκευή, να λειτουργεί!Ο πολύ καλός ράδιοερασιτέχνης - συχωρεμένος σήμερα 14-2-2013 - εκθέτει αλατόνερο, σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο Βραχαίων Κυμάτων (1,6 Mhz έως 30 Mhz), από τον ραδιοπομπό του, που χρησιμοποιούσε για επικοινωνία , με άλλους συνχομπίστες του, από όλο τον κόσμο, και το νερό παθαίνει ηλεκτρόλυση. Διασπάται στα συστατικά του, χωρίς επαφή ηλεκτροδίων και συνεχές ρεύμα , σύμφωνα με την κλασική ηλεκτρόλυση, που μαθαίναμε στο σχολείο. Και αναφλέγεται όπως μπορείτε να δείτε από το 1΄ 10'' τού βιντεακίου τού Γιού Τιούμπ....The great radioamateur - now 14/02/2013, passed - exposes brine inSort Wave's electromagnetic field (frequency 1,6 Mhz to 30 Mhz), by his transreseiver, which used to communicate with other syn -hobby-stes, from around the world , and the water undergoes electrolysis. Decomposes in syntatika, without contact electrodes and DC, according to classical electrolysis, learn in school. And ignited as you dite from 1 10'' of this video of YOUTUBE : 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου